Dlaczego lokaty są bezpieczne?

Jeśli masz oszczędności, niezależnie od tego czy są mniejsze czy większe, z pewnością zależy Ci na tym, aby były bezpieczne. Bezpieczne, czyli takie o których wiesz, że prawdopodobieństwo, że je utracisz jest tak małe, że praktycznie nie istnieje. Jednocześnie z pewnością zależy Ci, aby oszczędności przynosiły jakieś zyski, a przynajmniej chroniły przed inflacją. Takim produktem bankowym są właśnie lokaty.

Regulacje bankowe

Dlaczego to właśnie lokaty (chociaż nie tylko – także zwykłe konta osobiste i konta oszczędnościowe w bankach) są bezpieczne? Z wielu powodów. Przede wszystkim, banki są instytucjami dość specyficznymi i zazwyczaj dobrze zarządzanymi – same z siebie, o ile nie miały miejsca nadużycia albo nie szaleje kryzys, nie upadną. Dodatkowo są one bardzo ściśle regulowane. Nie tylko ich działalność ma wiele przywilejów, ale i obowiązków opisanych w ustawie – Prawo Bankowe, ale przede wszystkim ich przestrzeganie jest na bieżąca sprawdzane przez Komisję Nadzoru Finansowego. W ramach swoich kompetencji pilnuje ona przestrzegania przez bank zasad bezpiecznego zarządzania, monitoruje poziom ryzyka w różnych bankach i może nakładać bardzo dotkliwe sankcje.

Nie mniej jednak, niezbyt często, ale zdarza się, że bank (a w ostatnich latach głównie SKOK – czyli quasi-bank) upada. Co wtedy ze środkami złożonymi w depozycie na koncie lub lokacie?

Gwarancje BFG

Na szczęście środki trzymane w bankach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, do wysokości równowartości 100 tys. EUR. Oznacza to, że jeśli masz w banku na swoich kontach i lokatach mniejszą kwotą, będziesz ją mógł/a odzyskać w całości. Jeśli masz większą kwotę, po prostu odzyskasz tylko tyle – czyli obecnie trochę ponad 400 tys. PLN.

Takie gwarancje są wypłacane za pośrednictwem jednego z pozostałych banków. W razie upadłości Twojego banku musisz poszukać informacji gdzie zostaną zwrócone Twoje pieniądze.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Skąd Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma na to środki? Źródłem finansowania BFG jest przede wszystkim stała składka pobierana od wszystkich działających w Polsce banków. Jest ona niezbyt duża i zależna od aktywów danego banku. Jeśli zgromadzone w ten sposób środki okazują się być niewystarczające, BFG może nałożyć dodatkową składkę związaną w konkretnym przypadkiem. Tak było np. w związku ze słynną upadłości Banku Spółdzielczego w Wołominie.

W sytuacji wielkiego kryzysu w całym kraju, w wyniku którego banki nie mogłyby (lub było by to zbyt niebezpieczne) wypłacić dodatkowej składki, depozyty klientów są gwarantowane przez Skarb Państwa. Pozwala to właścicielom lokat spać spokojnie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o gwarantowaniu depozytów – sprawdź stronę BFG.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *