Lokaty Bankowe

LOKATY - JAK WYBRAĆ

Instytucje finansowe od zawsze konkurują ze sobą na rynku bankowym, a podstawowym sposobem pozyskania kapitału przez banki na dalsze inwestycje i funkcjonowanie są lokaty pieniężne. Konkurencja między bankowa, to nie tylko rywalizacja na wysokość zysku z lokat, ale też na "haczyki" zastawione na klienta oznaczone zawsze małym drukiem i z oznaczeniem gwiazdki.

Lokaty

Osoby zajmujące się konstruowaniem lokaty wykazują się bardzo dużą kreatywnością oraz pomysłowością w ustalaniu warunków, od których zależy końcowe oprocentowanie lokat. Takie czynności i tworzenie zawiłych warunków umowy powoduje, że wybór lokaty jest dużym wyzwaniem dla statystycznego klienta banku nieposiadającego odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Patrząc kilka lat wstecz takie sytuacje nie miały miejsca - banki stosowały bardziej jasne reguły. Konstrukcja produktu, jakim są lokaty bankowe, wydaje się bardzo prosta i zrozumiałą. Tak jest, ale tylko na pierwszy rzut oka, natomiast po wnikliwym przeanalizowani warunków widać, że już nie jest tak kolorowo jakby się mogło wydawać.

Jakie informacje musisz posiadać i co należy wiedzieć o sposobie naliczania odsetek oraz warunkach, jakie należy spełnić, aby otrzymać prezentowane w reklamach oprocentowanie?

Przeanalizujmy ofertę na lokacie, która prezentowana jest jako wysoko oprocentowana, a tak naprawdę zysk osiągnięty z niej jest przeciętny.

Warunki lokaty progresywnej

Poziom oprocentowania dla lokaty progresywnej zawsze zależny jest od ilości miesięcy trwania lokaty, podczas których przechowujemy kapitał na lokacie. Po każdym następnym miesiącu jej trwania oprocentowanie zdeponowanych pieniędzy ciągle wzrasta. Banki w emitowanych przez siebie reklamach prezentują najwyższą stawkę z końcowego okresu takiej lokaty przekazując informację, że zysk wynosi do 9%, a tak naprawdę 9% odnosi się tylko do ostatniego okresu trwania lokaty.

Realnie jednak, analizując  sposób naliczania odsetek lokaty, średnie oprocentowanie z pełnego okresu obowiązywania lokaty będzie dużo mniejsze, niż reklamowane 9%. Średnia wartość oprocentowania, w wyniku niskiego poziomu w pierwszych miesiącach, może wynieść 5,5%, co jest wynikiem takim samym, albo nawet gorszym niż daje inny bank bez żadnych kruczków. Konstrukcja lokaty nie ułatwia obliczenia, ile zysku otrzymasz na koniec jej trwania. I właśnie to jest również po części celem banku. Skusić potencjalnego klienta reklamą i zachęcić do odwiedzenia oddziału. Jak już się pojawi, trudniej będzie mu zrezygnować pod dodatkową namową doradcy. Szkoda fatygi dla kilku złotych i tracenia czasu na poszukiwanie innej oferty - tak może pomyśleć większość osób. Inną sprawą jest brak dostatecznej i spójnej wiedzy w zakresie znajomości budowy lokat.

Lokaty i konkretne oferty spotkały się z krytyką za niewłaściwe informowanie klientów, a w konsekwencji banki, w których można było założyć takie lokaty zostały ukarane za brak informacji o faktycznej wysokości oprocentowania. W reklamie Millenium Banku wykorzystano informację o bardzo wysokim oprocentowaniu lokaty. Nie dodano tylko, że naliczane jest ono tylko w ostatnim miesiącu obowiązywania lokaty - niezbędna jest tutaj znajomość budowy lokaty progresywnej. Kara spotkała także bank PKO BP, który gromadził depozyty dużo wcześniej niż miał miejsce początek okresu naliczania zysków. Na skutek takiego działania oszczędności pierwszych klientów zaciekawionych reklamą leżały nieoprocentowane nawet do kilkunastu dni.

Jaka kapitalizacja odsetek na lokatach jest najlepsza?

W tym przypadku banki także osiągnęły znaczny rozwój. Kapitalizacja odsetek może odbywać się z różną częstotliwością - instytucje bankowe mogą dowolnie ustalać czas zwłoki pomiędzy następnym dopisaniem odsetek do lokaty. Najczęściej spotkasz się z kapitalizacją co 12 miesięcy, po 6 miesiącach, kwartalną, raz w miesiącu, tygodniową i dzienną. Najbardziej efektywna jest kapitalizacja dzienna, ponieważ odsetki doliczane po każdym dniu do sumy lokaty dalej procentują dając tak zwany procent składany. Najmniej korzystna kapitalizacja to ta występująca tylko raz - na koniec okresu. Jeśli  dwie inne lokaty dają możliwość takiego samego oprocentowania to wybierz promocję z jak najczęstszym dopisywaniem odsetek do lokat - zysk z częstej kapitalizacji będzie dużo wyższy, niż w momencie dopisania odsetek jednorazowo przy zakończeniu lokaty. W serwisie lokaty-bankowe.edu.pl dowiesz się, która oferta posiada dzienną kapitalizację odsetek.

Ile stracisz w przypadku zerwania lokaty?

Zobacz, jaki wpływ ma zerwanie lokaty na Twoje odsetki wypracowane do tego czasu. Przeważnie bank dotkliwie karze klienta za przedterminowe wypłacenie środków pieniężnych i wylicza odsetki o wartości podobnej do tych, które otrzymalibyśmy na rachunku osobistym. Oprocentowanie takiego konta to najczęściej od 0% do 1%, czyli bardzo niewielkie. Na szczęście istnieją także banki, które inaczej podchodzą do sprawy i są bardziej liberalne. Zdarza się, że dla lokat zakładanych na bardziej wydłużony okres: 12, 18, 36 miesięcy i więcej instytucje finansowe dają klientowi zyski np. za pierwszy kwartał jej obowiązywania. Jednak jeżeli nie masz pewności na jak długo możesz zainwestować swoje oszczędności i czy w trakcie trwania lokaty nie zdarzą się większe wydatki, zawsze wcześniej zapoznaj się z warunkami zerwania lokaty bankowej.

Co oznacza minimalna  kwota lokaty?

Wysokość oprocentowania lokaty może być różna w zależności od kwoty jaką na nią wpłacisz. Banki pokazują zazwyczaj w reklamach i promocjach oprocentowanie dla kwoty wyższej, niż kwota minimalna wymagana do założenia lokaty.

Przykładowo wpłacając na lokatę 100 tys. zł możesz oczekiwać oprocentowania wyższego o 1-2% niż mając 3 tys. zł. W takim przypadku mówimy wtedy o oprocentowaniu progowym, czyli zależnym od sumy lokaty. Przy takiej metodzie obliczania odsetek średnie oprocentowanie jest sporo niższe, aniżeli to istniejące dla najwyższych kwot i wykorzystywane w reklamie. Nie zapominaj o tym fakcie i nie obliczaj za wcześnie swoich zysków z lokaty.

Jak najszybciej założyć lokatę?

Od początku istnienia, lokaty można je założyć w oddziale, jednak wiele jest ofert z możliwością skorzystania przez stronę internetową banku i nie wątpliwie jest to rozwiązanie wygodne, które będzie coraz częściej wykorzystywane. Do tego lokaty internetowe niejednokrotnie są lepiej oprocentowane. Częstą praktyką stosowaną przez banki jest konieczność założenia konta osobistego w banku, w którym chcesz skorzystać z lokaty. Przemyśl takie rozwiązanie i zastanów się czy na pewno potrzebujesz następnego rachunku. Skorzystanie z takiej oferty może być szczególnie nie korzystne jeżeli za dodatkowy rachunek pobierane są opłaty.

Czy oprocentowanie stałe jest lepsze od zmiennego?

Ciężko powiedzieć czy lepsze, lecz na pewno pozwoli Ci na obliczenie dokładnych zysków jeszcze przed  otwarciem lokaty, gdyż stałe oprocentowanie jest gwarancją tego, że bank nie zmieni jego wartości podczas trwania umowy. Wybierając oprocentowanie zmienne musisz się liczyć z tym, że poziom oprocentowania może w każdej chwili ulec obniżeniu lub podwyższeniu. Znaczny wpływ na wysokość oprocentowania mają główne stopy procentowe, których poziom jest ustalany przez Radę Polityki Pieniężnej. Warto wybierać lokaty z krótszym czasem obowiązywania, pozwala to na szybkie reagowanie na zmiany na rynku i przeniesienie kapitału na inne, bardziej opłacalne lokaty bez niepotrzebnego zamrożenia pieniędzy. Wybierając lokatę na okres dłuższy niż 6 miesięcy wybierz ofertę posiadającą stałe oprocentowanie, ponieważ w większym przedziale czasu trudno przewidzieć jak będą kształtowały się wskaźniki mające wpływ na poziom oprocentowania. Taki wybór zapewni Ci gwarancję niezmienności zysku.

Jakie czynniki wpływają na oprocentowanie lokat?

Wcześniejsze korzystnie z usług banku i bycie jego stałym klientem może mieć wpływ na warunki jakie są Tobie oferowane. Konkurując ofertą o klientów banki nie rzadko nagradzają lepszym oprocentowaniem swoich dotychczasowych klientów. Wykorzystywana jest tutaj sprzedaż krzyżowa -Cross-sell, następnych produktów temu samemu klientowi - jest to dobry sposób na wzrost zysków. Jeśli klient posiada już rachunek, to łatwiej wtedy jest zaoferować dla niego kartę kredytową, lokatę albo kredyt gotówkowy. Koszty związane z pozyskaniem nowych klientów są dużo większe od obsługi istniejącego już klienta. Jeżeli korzystasz z produktów któregoś z banków sprawdź w pierwszej kolejności jego propozycję depozytową. Bardzo prawdopodobne, że okaże się ona dla nas zauważalnie korzystniejsza, niż dla innych, oczywiście nie jest to stałą regułą. Czasami banki traktują stałych klientów gorzej proponując im słabszą ofertę niż nowym klientom. Jest to próba pozyskania nowych odbiorców swoich usług. Jeśli nakłonisz inną osobę do skorzystania z oferty Twojego banku możesz tym działaniem dostać lepsze warunki lokaty. Jest to kolejny sposób na zdobycie nowych klientów. Zauważ, że lokaty z wyższym zyskiem są często promocją, jak to bywa promocje posiadają najczęściej ograniczenia czasowe i podwyższone oprocentowanie może być naliczane jedynie w określonym terminie. Na przykład lokata 8% rocznie owe 8% daje tylko przez pierwsze 3 miesiące, a dalej jej oprocentowanie obniża się do 5%. Osiem procent na pewno przyciągnie więcej uwagi niż pięć procent, ale o szczegółach możesz się dowiedzieć dopiero w chwili podpisywania umowy.