Lokaty Bankowe

LOKATA REKOMENDACYJNA ALIOR SYNC

lokata-rekomendacyjnaOferta Banku Alior Sync została powiększona o nowy produkt oszczędnościowy. We wrześniu do dyspozycji klientów została oddana Lokata rekomendacyjna.

Wprawni uczestnicy i obserwatorzy rynku od razu mogą domyślać się z jaką promocją mamy do czynienia. Nazwa inwestycji może mówić wiele. Rekomendacja, czyli polecenie w odniesieniu do Lokaty Rekomendacyjnej oznacza możliwość uzyskania wyższych zysków w zamian za namówienie do udziału w promocji innej osoby, która również z niej skorzysta. Sam pomysł nie jest nowy i depozyty w takiej formie były już niegdyś proponowane przez instytucje finansowe. Sam Alior Bank, z którego wywodzi się internetowy oddział – Alior Sync, także proponował swego czasu Lokatę Rekomendacyjną.

Ideą promocji jest fakt, że każdy klient będący w posiadaniu Rekomendacyjne Lokaty otrzyma wyższe oprocentowania jeśli tylko do udziału w promocji przekona inną osobę. Okres deponowania środków pieniężnych wynosi 4 miesiące. Już na starcie oprocentowanie wynosi 6% brutto w skali roku. Natomiast rekomendując ofertę dla innej osoby, która skorzysta z inwestycji, oprocentowanie wzrośnie do 7,5% brutto w skali roku. A więc sporo wyższe zyski, bo aż o 1,5% otrzymamy my oraz osoba, która skorzysta z naszej rekomendacji. Wypłacenie odsetek na takim poziomie dodatkowo uwarunkowane jest koniecznością utrzymania, przez obydwóch klientów, lokaty bankowe przynajmniej do dnia 15 grudnia 2012 roku. Osoba, która otrzymała rekomendację, zakładając depozyt, w specjalnym polu powinna wpisać numer rachunku rekomendującego.

Wówczas oprocentowanie obydwóch lokat wyniesie po 7,5%. Osoba otrzymując „zaproszenie” nie może korzystać już z usług Alior Sync, musi to być nowy klient. Profity są kapitalizowane w dniu zapadalności lokaty. Jeżeli skorzystamy z odstąpienia od umowy lub dojdzie do zerwania którejkolwiek z lokat przed 16 grudnia, to oprocentowanie wróci do poziomu bazowego, czyli do 6%. Każda osoba może posiadać wyłącznie jedną Lokatę Rekomendacyjną. Przygotowana promocja stanowi bardzo łakomy kąsek. Nie jest konieczne posiadania konta osobistego w Alior Sync. Wartość depozytu może wynieść od 1.000 zł do 100.000 zł. Oprocentowanie jest stałe.